Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Sektor publiczny

System enova365 pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej

Dla jednostek budżetowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Zobacz nasze wdrożenia dla administracji publicznej

Dla kogo enova365?

Organy administracyjne

Uczelnie wyższe

Organy samorządu terytorialnego

Szpitale i ośrodki zdrowia

Jednostki sektora publicznego

Zakłady użyteczności publicznej

enova365 wraz z rozszerzeniami funkcjonalnymi Alt One umożliwia

  1. Prowadzenie księgowania wg klasyfikacji budżetowych
  2. Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów
  3. Automatyczne przyporządkowanie we klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków
  4. Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planów
  5. Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
  6. Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych
  7. Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesów przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych
  8. Przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych
  9. Wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych