Skip to content

Wdrożenia

2023-02-09

Projekt enova365 w STB Koncept: usprawnienie zarządzania projektami budowlanymi

wdrozenie-enova365-w-stb-koncept

Klient

STB Koncept w powiązaniu z Novabau Sp. z o.o. działa na rynku usług budowlano – inwestycyjnych. Historia spółki sięga 1993 roku, kiedy firma zaczęła wprowadzać zachodnie standardy pracy i mogła skutecznie wykorzystywać potencjał branżowych firm podwykonawczych. Maksymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych pozwoliło zdobyć zaufanie klientów. Sposób działania firmy opiera się na głównym celu: maksymalizacji korzyści Klienta – inwestora.

Wyzwanie

Klient szukał narzędzia do skutecznego zarządzania projektami budowlanymi. Kluczowym wyzwaniem było stworzenie systemu umożliwiającego rozliczenia podwykonawców, inwestora, prowadzenie budżetu z podziałem na poszczególnych podwykonawców oraz szybki dostęp do danych i marży na poszczególnych projektach.

Rozwiązanie

Ze względu na optymalizację kosztów oraz istnienie już w systemie enova365 modułu Projekty, zdecydowano, że moduł do rozliczeń budowlanych będzie napisany jako rozszerzenie dla modułu bazowego enova365. Aby sprostać założonym celom, konieczna była wymiana wiedzy merytorycznej i informacji o sposobie funkcjonowania rozliczeń, przepływów i procesach zachodzących w projektach budowlanych pomiędzy przedstawicielami firmy Novabau a konsultantami AltOne.

Kluczowe elementy wdrożenia:

 • opracowanie prostego importu kosztorysów budowlanych do systemu ERP z arkusza Excel
 • opracowanie rozliczanie kosztów pośrednich,
  podział wynagrodzeń wg projektów z przypisaniem ich do wybranej pozycji budżetu,
 • tworzenie protokołów zaawansowania robót z możliwością procentowego/kwotowego przypisania zaawansowania dla podwykonawcy a także dla inwestora
  tworzenia świadectw płatności z możliwością przypisania dodatkowych pozycji rozliczeniowych
 • automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie świadectwa płatności, dla podwykonawców oraz dla inwestora.
 • zestawienie przedstawiające koszty i przychody z podziałem na poszczególnych podwykonawców i inwestora z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie, za wybrany okres.
Dodatkowo zaimplementowaliśmy następujące funkcjonalności:
 • wykaz pracowników na budowie
 • wykaz podwykonawców na budowie
 • tabela „Value engineering” (inżynieria wartości, czyli optymalizacja kosztów)
 • planowanie rzeczowe inwestycji
 • podział zadań w procesie inwestycyjnym
 • ewidencja osób pracujących w projekcie z przypisaniem stanowisk a także uprawnień do projektu

 

Rezultaty: przyspieszenie, efektywność, planowanie


Dzięki wdrożeniu enova365, Koncept osiągnął szereg korzyści:

 • Przyspieszenie realizacji projektu: zmniejszenie czasochłonności i kosztów obsługi projektów budowlanych.
 • Sprawne zarządzanie: ewidencja budżetowania, protokołów odbiorów, świadectw płatności, faktur dla inwestora, raportowanie i załączniki z jednego punktu.
 • Ułatwienie planowania: skuteczne prowadzenie dokumentacji ofertowej, porównywanie ofert podwykonawców, transparentny widok etapów prac, bieżące śledzenie postępów na budowie.

Wdrożenie enova365 w Koncept to strategiczny krok w kierunku efektywnego zarządzania projektami budowlanymi, dostosowanego do specyfiki branży i spełniającego konkretne potrzeby firmy.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje o funkcjonalnościach, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

Skontaktuj się z nami  

Zobacz także