Skip to content

Wdrożenia

2022-04-11

Wdrożenie, utrzymanie i rozwój systemu enova365 w ZAiKS

enova365 w zaiks

O firmie

Polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Skalę działalności Stowarzyszenia wyraża liczba chronionych ponad 350 tys. utworów odtwarzanych średnio w ciągu dnia i zasób 22 milionów chronionego repertuaru należącego do ponad dwu i pół miliona twórców z kraju i z zagranicy. Na realizowane bieżąco funkcje ZAiKS-u składają się:

 • udzielanie użytkownikom utworów zgody na ich eksploatację w imieniu autorów, których liczba sięga tysięcy
 • inkasowanie od użytkowników wynagrodzeń dla autorów
 • podział zainkasowanych od użytkowników wynagrodzeń i ich przekazywanie autorom

Wyzwania

Istotne było odwzorowanie pełnej specyfiki biznesowej procesu realizacji sprzedaży i fakturowania w jednym systemie fakturowania. Wśród wyzwań, jakim musiało sprostać wdrożenie systemu ERP, warto wymienić:

 • zachowanie ciągłości pracy operacyjnej
 • duży zakres modyfikacji koniecznych do wykonania w systemie sprzedażowym
 • integracja z systemem transakcyjnym.

Cele projektu:

 • konieczność konsolidacji procesów,
 • przyspieszenie przetwarzania informacji,
 • integracja z obecnym systemem do naliczania tantiem (m.in. przyjmowanie zleceń fakturowania oraz synchronizacja danych kontrahentów),
  wystawianie i wysyłka faktur VAT,
 • obsługa rachunków wirtualnych, naliczanie wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald,
 • obsługa rozrachunków oraz wszystkich procesów od strony finansowo-księgowej z podziałem na poszczególne sekcje organizacji.

Powyższe zagadnienia wydają się być dość standardowe i często spotykane w niejednej organizacji. W ZAIKS jednak, nie sam proces skomplikowania wdrożenia i pewnych procesów budzi respekt, ale sama ilość przetwarzanych danych.

Wystarczy spojrzeć na kilka liczb:

ilość kontrahentów sięgająca ponad 0,5 miliona!

ponad 2 000 faktur dziennie!

ilość wystawianych faktur to ponad 500 tys. rocznie, do tego dochodzą potwierdzenia sald, wezwania do zapłaty itp.


Wszystkie dokumenty „zleceń fakturowania” naliczane i rozliczane są w autorskim systemie ZAIKS, co oznacza, że synchronizacja danych dokumentów, a także kontrahentów i rozrachunków była sporym wyzwaniem, tak aby na końcu wszystkie dane znalazły się w jednym systemie FK.

Jednym z założeń było to, że pliki pdf z fakturami miały być generowane i wysyłane z systemu ERP. Przy prostym przeliczeniu ilości dokumentów sprzedaży przez ilość dni roboczych w roku, pozostała do obsłużenia (wydrukowania/wysłania poprzez pocztę email) spora, ponad 2 tysięczna paczka dokumentów przypadająca na 1 dzień roboczy.

Rozwiązanie

Aby sprostać założonym celom, konieczne było wprowadzenie istotnych zmian w zakresie obsługi podstawowych procesów biznesowych Stowarzyszenia. Kluczowa była zmiana modelu integracji pomiędzy systemem transakcyjnym do naliczania tantiem a systemem ERP – z integracji przez pliki tekstowe na integrację online. Do tego celu została utworzona usługa webservices, w pełni automatyzująca proces wymiany danych.

Ważnym elementem transformacji było ułatwienie integracji enova365 z systemem repartycji opłat za korzystanie z utworów chronionych prawami autorskimi. Nowy model obejmował także automatyzację rozrachunków i fakturowania, obsługując kilkanaście tysięcy dokumentów miesięcznie związanych z inkasowaniem i podziałem opłat za wykorzystanie utworów. Dodatkowo, wprowadzony został innowacyjny mechanizm przygotowujący plik z fakturami i danymi adresowymi dla drukarni zewnętrznej, obsługującej ZAiKS. Ta kompleksowa transformacja nie tylko usprawniła operacyjne aspekty działalności Stowarzyszenia, ale także umożliwiła bardziej efektywne zarządzanie licencjami i środkami finansowymi, co przyczyniło się do osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Rezultaty

Automatyzacja rozrachunków w systemie ERP – skuteczność automatycznego procesu na poziomie 96%

Wdrożenie enova365 pozwoliło na:

 • rozszerzenie zakresu synchronizowanych danych o kompletne dokumenty sprzedażowe
 • automatyzację dekretacji dokumentów na podstawie zdefiniowanych parametrów księgowania przypisanych odpowiednio do klienta oraz kartoteki sprzedanego produktu
 • nadzór nad sposobem dostarczenia dokumentu handlowego do klienta (wysyłka email, wydruk, wydruk paczki dokumentów w drukarni)
 • kontrola sposobu dostarczenia dokumentów typu: wezwanie do zapłaty, czy potwierdzenie salda (wysyłka email, wydruk, wydruk paczki dokumentów w drukarni)
enova365_mockup_finanse i ksiegowosc_male
Utrzymanie i rozwój enova365: długoletnie partnerstwo po wdrożeniu

Po udanym wdrożeniu enova365 w Stowarzyszeniu ZAiKS, nasza rola przechodzi w etap utrzymania i rozwoju dostosowanego do unikalnych potrzeb organizacji. Jesteśmy zawsze gotowi, by świadczyć niezbędną pomoc i kompleksową obsługę zgodnie z umową wsparcia. Nasz zespół nie tylko eliminuje potencjalne problemy, ale również aktywnie pracuje nad dostosowywaniem enova365 do zmieniających się warunków rynkowych i specyfiki branży. 

Firma Alt One wywiązała się z powierzonych jej obowiązków z właściwą starannością oraz zgodnie z ustalonymi terminami. Dotychczasowa współpraca, profesjonalizm oraz wysoka jakość wykonawstwa pozwala nam udzielić rekomendacji firmie Alt One oraz polecić jej usługi przyszłym zleceniodawcom.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje o funkcjonalnościach, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

Skontaktuj się z nami  

Zobacz także