Skip to content

Rozwiązania dla grup kapitałowych

enova365 oferuje bezproblemową integrację z obecną infrastrukturą IT grup kapitałowych, eliminując potrzebę wymiany istniejących programów branżowych czy dedykowanych rozwiązań. propozycje dla grup kapitałowych obejmują optymalizację procesów, zwiększenie efektywności oraz pełną kontrolę nad finansami, umożliwiając harmonijne zarządzanie różnorodnymi dziedzinami biznesu.

kredyt-inkaso-wdrozenie-enova365

Propozycje enova 365 dla grup kapitałowych

Wielofirmowość


• dla grup kapitałowych i innych organizacji, w których firmy są wydzielone formalnie ale ze sobą współpracują
• dla firm, które w ramach grupy mają jednorodny profil działalności
• dla firm, które w enova365 obsługują Kadry i Płace, Księgowość oraz fakturowanie
Wykorzystaj funkcje do zarządzania przedsiębiorstwem wielooddziałowym i korporacją oraz licencje enova365 dla spółek powiązanych kapitałowo. Wysoka konfigurowalność oprogramowania pozwala dostosować system enova365 dla dużych firm o złożonych strukturach organizacyjnych.

Konfiguracja z Pracą na wielu bazach

• dla organizacji wielofirmowych, w których firmy mają różnorodny profil działalności
• dla firm, które mają bardzo luźne powiązania, organizacyjnie nie działają wspólnie
• dla firm, które oczekują wielofirmowości w obszarach Handlu i CRM

Moduł enova365 Praca na wielu bazach zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

Praca na wielu bazach – wybrane funkcjonalności:

Zbiorcze działania konfiguracyjne:
• Archiwizacja wielu baz danych.
• Konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu).
• Dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz podrzędnych wg przydzielonych im uprawnień.
• Zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz.
• Definiowanie praw obiektowych w bazach.
• Aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.

Działania operacyjne:
• Lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych.
• Przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych.
• Czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji, czy wszystkie deklaracje zostały naliczone poprawnie.
• Czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych.

Wielofirmowość w księgowości enova365 – wybrane funkcjonalności

Dane wszystkich firm znajdują się w jednym wspólnym repozytorium (w jednej bazie danych). Każda z firm jest odzwierciedlona w postaci elementu, który w programie nazywa się Oddziałem. Oznaczenie oddziału jako firmowego oznacza, że będzie od tej pory traktowany jako indywidualna firma z osobną ewidencją, księgami i sprawozdawczością.

W księgowości funkcjonuje jeden wspólny okres obrachunkowy, w ramach którego dla każdej
z firm tworzony jest odrębny Plan kont. Konta są przyporządkowane do firmy i ewentualnie dalszych oddziałów w ramach tej firmy.
Dla firm, które zaczynają lub kończą działalność, można w ramach okresu dodać podokresy obrachunkowe, które są uwzględniane
w sprawozdawczości.

nova365-grupy-kapitalowe
Wielofirmowość w Kadrach i Płacach enova365

Funkcjonalność modułu Kadry i Płace pozwala na prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej wszystkich podmiotów w jednej bazie dzięki wykorzystaniu funkcjonalności Wieloodziałowości rozszerzonej. Możliwe jest poszerzenie instalacji, w której są prowadzone kadry i płace o obszary księgowe i finansowe.

 

enova365: idealna integracja dla Grup Kapitałowych – optymalizacja, efektywność i kontrola finansowa bez konieczności wymiany istniejących programów i rozwiązań.

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT
mogą pomóc w transformacji Twojej firmy