Skip to content

enova365 Delegacje Służbowe

Sprawne rozliczanie wyjazdów służbowych

Oprogramowanie do rejestracji, obsługi i rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi wyjazdami, niezależnie od celu delegacji, umożliwiając łatwy dostęp do historii delegacji bez konieczności przeszukiwania papierowych dokumentów. Moduł działa w oparciu o prosty i intuicyjny sposób wprowadzania danych, ułatwiając efektywne zarządzanie wyjazdami służbowymi

enova365 crm

Realne korzyści i efektywne zarządzanie wyjazdami

Usprawnienie i kontrola kosztów

enova365 Delegacje Służbowe skutecznie redukuje pracochłonność związana z obsługą zarówno delegacji krajowych, jak i zagranicznych. Umożliwia efektywną kontrolę kosztów związanych z wyjazdami służbowymi.

Wsparcie dla zespołu

Dzięki enova365 Delegacje Służbowe, zespół księgowy może skoncentrować się na obowiązkach rachunkowości, eliminując dodatkowe obciążenia. Moduł pozwala kierownikom skupić się na kluczowych zadaniach, usuwając zbędne obciążenia.

Funkcje modułu obejmują:
  • Ewidencję poleceń wyjazdu służbowego wraz z wydrukiem.
  • Automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych.
  • Obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy.
  • Rejestrowanie rachunków krajowych i zagranicznych, przeliczanych na właściwą walutę według obowiązującego kursu.
  • Ewidencję pracowników, którzy odbyli delegacje.
  • Tabele państw, stawek diet, oraz limitów za nocleg.
  • Automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych.
  • Rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet wyjazdów służbowych.

 

enova365 Delegacje Służbowe

Rozliczanie delegacji może być jeszcze prostsze!

Modyfikacja Alt One do rozliczania delegacji służbowych w enova365 umożliwia tworzenie raportów, eksport danych na zewnątrz, a także więcej poziomów akceptacji wniosku o delegację. Dowiedz się więcej o narzędziu Alt One Delegacje

 

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy