Skip to content

Dodatkowe moduły enova365

Rozwijaj swoją firmę jeszcze bardziej dzięki innowacyjnym modułom dodatkowym enova365. Odkryj potężne narzędzia, które zrewolucjonizują i rozszerzą możliwości Twojego systemu.

Analizy MS Excel

Pozwala na tworzenie spersonalizowanych analiz, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika czy konkretnego przedsięwzięcia.

Jednostki Budżetowe

Umożliwia pełną ewidencję dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową, spełniającą wymogi stawiane jednostkom realizującym te operacje.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Automatycznie wczytuje pliki z danymi bezpośrednio ze strony banku, dostarczając pełne wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia na każdym etapie, zwiększając efektywność i eliminując konieczność ręcznego wprowadzania informacji.

Wirtualne Rachunki Bankowe

Wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych;
obniża koszty obsługi należności, przyspiesza wprowadzanie danych do systemu i rozliczenie płatności.

Importy Księgowe

Usprawnia księgowanie dokumentów dzięki importowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu.

Eksporty Księgowe

Zapewnia szybką wymianę kompletu informacji niezbędnych w księgowości oraz możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

Pracownicy Eksportowi

Wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą, tzn. pracownicy/zleceniobiorcy pracujący poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania.

Pracownicy Uczelni

Zapewnia pełną ewidencję kadrowo-płacowa pracowników uczelni, rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni, możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni) oraz ewidencjonowanie rotacji stanowisk.

Pracownicy Koszty Projektów

Daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo. Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

Czas Pracy

Usprawnia obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i  ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

Dedykowany jest dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM; w obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami.

EDI

Umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi.

Dodawaj moduły bezproblemowo, dzięki łatwej i szybkiej implementacji, dostosowanej do Twoich potrzeb

Odkryj potencjał systemu enova365 z dodatkowymi modułami! Skontaktuj się z nami, a z przyjemnością doradzimy Ci, jak najlepiej dostosować rozwiązania, aby efektywnie rozszerzyć możliwości Twojego systemu.

enova365

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy