Skip to content

Powiadomienia Mailowe

Alt One Powiadomienia mailowe

Wykorzystaj potęgę aplikacji Alt One Powiadomienia Mailowe, aby utrzymać pracowników na bieżąco i poprawić przepływ informacji w firmie. Nasza aplikacja umożliwia łatwe przesyłanie najważniejszych informacji z zachowaniem elastyczności i personalizacji.

Kluczowe funkcje:

  • Dodatek Alt One umożliwia uprawnionym operatorom definiowanie cyklicznych powiadomień mailowych dla pracowników, dyrektorów, operatorów systemu enova365.

  • Pozwala na dodanie załącznika generującego raport – np. raport z listą pracowników, którzy w danym czasie będą musieli zostać skierowani na okresowe badanie lekarskie.

  • Tworzenie powiadomień mailowych jest nieskomplikowane i pozwala dostosować tę funkcjonalność do Twoich preferencji. Możesz dowolnie edytować treść powiadomień i wysyłać je do wielu odbiorców lub do konkretnego wydziału firmy.

  • Poprawia przepływ informacji. Narzędzie ma szerokie zastosowanie np. w dziale kadr – informowanie o końcu okresowych badań lekarskich, przypomnienia o końcu umowy na czas określony, przypomnienia o zmianie dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej, a także miesięczne zestawienia sprzedaży – dla dyrektorów handlowych czy przypomnienia o oczekujących procesach Workflow podwładnych.

 

Korzyści aplikacji:

  • Ogranicza czas pracy przeznaczonej na bezpośrednią obsługę korespondencji mailowej.
  • System automatycznie inicjuje mailing, zgodnie z harmonogramem.
  • Umożliwia skuteczne monitorowanie: terminów badań lekarskich, szkoleń BHP i innych terminów czy zobowiązań w Twojej firmie.
  • Możliwość dowolnej edycji wyglądu i treści powiadomień.
Alt One Powiadomienia mailowe

Alt One Powiadomienia Mailowe to kluczowy element w budowaniu efektywnego środowiska pracy, gwarantujący, że ważne informacje docierają szybko i bezproblemowo. Wykorzystaj aplikację, aby wprowadzić nową jakość w przekazywaniu informacji w Twojej firmie.

Dowiedz się więcej 

Dowiedz się więcej