Skip to content

enova365 Kadry Płace

Moduł enova365 Kadry Płace spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS.

Optymalizuj procesy zarządzania personelem, znacznie usprawniając codzienną pracę Twojego działu HR. Dzięki enova365 zyskasz oszczędność czasu, a szybki i intuicyjny dostęp do kompletnych informacji o pracownikach umożliwi jeszcze sprawniejszą obsługę kadrową.

Kadry Płace enova365

Osiągnij efektywność z enova365: optymalne zarządzanie pracownikami

Kartoteki pracowników

Zapanuj nad dokumentacją pracowniczą – dane personalne, umowy, aneksy, czy zaświadczenia. Automatyczny system przypomina o badaniach okresowych, szkoleniach, i końcu umów. Ewidencja czasu pracy, w tym nadgodzin i nieobecności, jest prostsza niż kiedykolwiek.

E-teczki

enova365 wspiera elektroniczne teczki pracownicze, zapewniając szybki dostęp do zindeksowanych dokumentów. Dzięki metodzie uwierzytelniania i podpisom kwalifikowanym, gwarantuje bezpieczne przechowywanie danych.

Rekrutacja

enova365 ułatwia zautomatyzowany proces naboru, umożliwiając śledzenie postępu od momentu wpłynięcia CV aż do zatrudnienia. System ocen pracowniczych staje się bardziej dostępny i prosty, umożliwiając zarówno pracownikom, jak i przełożonym wpływanie na decyzje i analizę postępów.

Rozliczanie Płac

enova365 umożliwia łatwe rozliczanie etatów i zleceń, dostosowane do potrzeb zarówno małych, jak i dużych firm. Indywidualne definiowanie cech zapewnia elastyczność w konfiguracji składników wynagrodzenia. System obsługuje także naliczanie płac w różnych walutach.

Usprawnienie procesów

Moduł Workflow skraca czas obiegu dokumentów, odciążając dział HR. Współpraca z modułem Delegacje PWS umożliwia sprawne rozliczanie delegacji firmowych.

e-Deklaracje i rozliczenia

Zautomatyzuj comiesięczne rozliczenia deklaracji ZUS i PIT. Generuj deklaracje rozliczeniowe, wysyłaj je do programu Płatnik i łatwo przygotuj PIT dla pracowników na koniec roku. Optymalizuj rozliczenia pracowników niepełnosprawnych, tworząc deklaracje Wn-d i przesyłając je do programu SODiR Offline. Łatwo generuj statystyczne raporty do GUS.

Pracownicze Plany Kapitałowe 

enova365 oferuje kompleksowe zarządzanie PPK i pełną ewidencję zatrudnionych, komunikując się z instytucjami finansowymi obsługującymi gromadzenie środków.

Wydruki i raporty

Dzięki enova365 generowanie raportów płacowych i zestawień ilości godzin staje się prostsze. Twórz zestawienia według dowolnie zdefiniowanych parametrów, a każdy wydruk może być łatwo eksportowany do MS Word, umożliwiając dodanie uwag w razie potrzeby.

enova365 Kadry płace
Samoobsługa pracownicza w enova365
  • Pracownicy sami składają wnioski elektroniczne w kilka minut, nawet poza siedzibą firmy.
  • System posiada funkcję automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.

Pulpit Pracownika umożliwia pracownikom samodzielne składanie wniosków urlopowych, zgłaszanie delegacji czy innych wyjść służbowych. Przełożeni, korzystając z Pulpitu Kierownika, otrzymują powiadomienia o złożonych prośbach, a nawet poza biurem mogą je akceptować. Dostęp do pulpitów jest możliwy zarówno poprzez przeglądarkę, jak i aplikację mobilną. Dział HR korzysta z modułu Workflow, co skutkuje sprawnym obiegiem dokumentów, oszczędzając czas i zwiększając efektywność. Współpraca z modułem Delegacje PWS ułatwia precyzyjne i sprawne rozliczanie delegacji firmowych.

Ogranicz kolejki do działu kadr, wykorzystaj możliwości enova365 w swojej firmie

 
enova365 umożliwia pracownikom błyskawiczne składanie wniosków elektronicznych, nawet spoza siedziby firmy. Dzięki temu oszczędzają czas, a automatyzacja rutynowych zadań przekłada się na efektywność pracy zarówno działu kadr, jak i kierowników. System enova365, korzystając z danych z wniosków urlopowych, automatycznie wylicza zastępstwa, eliminując ręczne pracochłonne procesy. Dodatkowo, funkcja automatycznego przesyłania dokumentów według struktury firmy zapewnia płynność i precyzję w obiegu informacji. Oszczędzaj czas i zwiększaj efektywność dzięki enova365 – dla sprawniejszej organizacji pracy

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Nowoczesne narzędzia HR. Zobacz dlaczego warto inwestować:

 
 

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i  rozwiązania IT mogą pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT mogą pomóc w transformacji Twojej firmy