Skip to content

enova365 Praca Hybrydowa

Efektywne zarządzanie współpracą na odległość

Moduł enova365 Praca Hybrydowa stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby związane z rosnącym udziałem pracy zdalnej w przedsiębiorstwach. Dzięki przejrzystej budowie umożliwia łatwe rejestrowanie czasu pracy, efektywne zarządzanie zadaniami, asynchroniczne delegowanie pracy i skuteczne śledzenie postępów projektów. Jest wszechstronnie zastosowalny zarówno w zespołach pracujących stacjonarnie, jak i w modelu zdalnym, gdzie pracownicy nie mają bezpośredniego kontaktu. Hierarchiczna struktura ułatwia odnalezienie się w zadaniach wielu pracowników oraz wspiera raportowanie ich postępów w pracy.

Praca Hybrydowa enova365

Wszystko w jednym miejscu, dostęp o danych o dowolnej porze – z enova365 BI

Rejestrowanie Czasu Pracy (RCP)

Umożliwia pełne rejestrowanie informacji związanych z czasem pracy pracowników. Prosto w systemie odnotuj godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, a także godziny wyjść służbowych i prywatnych. Wszystkie informacje dotyczące zarejestrowanej obecności pracowników są dostępne na liście „Rejestrowane Czasy Pracy”. Ten moduł zapewnia przejrzystość i skuteczność w monitorowaniu aktywności pracowników związanej z czasem pracy.

Śledź i zarządzaj aktywnościami

Moduł „Moje Aktywności” umożliwia sprawdzenie wszystkich zadań, które zostały Ci przydzielone oraz tych, które zostały przypisane do Twojego zespołu. Dzięki usystematyzowanej strukturze drzewa łatwo zweryfikujesz, z jakimi pakietami prac związane są zlecone aktywności, pozwalając Ci na bieżące reagowanie na zmiany w projektach. Otrzymuj pełny przegląd i kontrolę nad swoimi obowiązkami w jednym centralnym miejscu.

Ewidencja czasu wykonywania zadań

W prosty sposób wprowadź dane dotyczące czasu realizacji zadań. Przy rozpoczęciu pracy nad zadaniem skorzystaj z dedykowanego stopera, który dostępny jest od razu po uruchomieniu programu na pasku narzędziowym. Możesz także ręcznie wprowadzić czas, który potrzebny był do wykonania konkretnego zadania za pomocą formularza Rejestrowania pracy hybrydowej. Stwórz raport opisujący, ile czasu zajęły poszczególne zadania, a także ile czasu łącznie w danym dniu pracownicy poświęcili na pracę.

Organizacja pracy

Umożliwia kompleksowy wgląd we wszystkie zadania zarejestrowane w systemie. Dzięki niej sprawdzisz stan realizacji poszczególnych projektów, zobaczysz, które zadania zostały zrealizowane, które są w trakcie realizacji, a które jeszcze się nie rozpoczęły. Dodatkowo, zakładka zawiera informacje na temat czasu potrzebnego do zakończenia projektu przez pracowników, a także ile czasu już poświęcili na zleconą pracę. Zapewnij sobie pełną kontrolę nad postępem projektów i efektywnością czasu pracy.

Historia zmian

Dzięki funkcji „Historia Zmian” zyskujesz dostęp do informacji na temat wszystkich działań wykonanych w systemie. Możesz sprawdzić ostatnio wykonane przez siebie czynności i na podstawie historii zmian precyzyjnie rejestrować swój czas pracy. Zapewnij sobie pełną kontrolę nad śledzeniem działań, a jednocześnie efektywnie monitoruj, jak wykorzystujesz czas w systemie.

Powiadomienia

Moduł „Powiadomienia” umożliwia być na bieżąco i nie przegapić zmiany statusu obserwowanych zadań, które są dla ciebie istotne.  Szybko przesyłaj powiadomienia do innych użytkowników systemu, np. informując o możliwości odbioru aneksu do umowy. Zapewnij sobie efektywne zarządzanie zadaniami i sprawną komunikację dzięki funkcji powiadomień.

Zalety modułu enova365 Praca Hybrydowa:
  • Wsparcie pracy rozproszonej: moduł umożliwia efektywną organizację pracy, wspierając pracę rozproszoną.
  • Koordynowanie zadań wieloetapowych: spójrz na aktywności z szerszej perspektywy, organizując pracę za pomocą Pakietów Prac, Grup Zadań i Zadań.
  • Delegowanie, kontrola stanu wykonania i rozliczanie zadań: całościowa historia pracy nad projektem ułatwia delegowanie zadań, kontrolę ich stanu wykonania i efektywne komunikowanie się w zespole.
  • Ewidencjonowanie Czasu Pracy: prosta ewidencja czasu pracy pozwala na raportowanie codziennej pracy.
  • Raportowanie: moduł oferuje dostępne listy z możliwościami filtrowania, np. „Organizacja Pracy” (zawierająca wszystkie zadania) i „Rejestr Czasu” (zawierająca listę zarejestrowanych czasów pracy).

Dzięki tym funkcjom, enova365 Praca Hybrydowa zapewnia efektywną organizację pracy, umożliwiając skuteczne zarządzanie projektami i czasem pracy.

enova365 Praca Hybrydowa

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy