Skip to content

enova365 Workflow

Integralność Workflow w enova365: efektywne zarządzanie procesami

System enova365 wyróżnia się tym, że moduł Workflow jest jego integralną częścią, umożliwiając zarządzanie procesami w całej aplikacji. Dzięki temu narzędziu, które intuicyjnie organizuje i automatyzuje pracę, niezależnie od rodzaju działalności i liczby zatrudnionych, procesy są efektywnie synchronizowane pomiędzy różnymi obszarami firmy. Workflow enova365 doskonale agreguje dane i udostępnia konkretne informacje pracownikom bądź działom, sprawnie integrując działalność organizacji.

nova365_workflow_Procesy

enova365 Workflow – automatyzacja dla płynnej organizacji

Definiowanie i śledzenie przepływu procesów, przekazywanie dokumentów czy informacji między uczestnikami – to wszystko staje się łatwe i zorganizowane. Dzięki enova365 Workflow pracownicy są bieżąco informowani o zadaniach i terminach ich wykonania, a precyzyjnie zdefiniowane procesy angażują decydentów w kluczowe etapy zadania. To rozwiązanie eliminuje zbędne przestoje, minimalizuje błędy, a pracownik nie musi znać wszystkich proceduralnych niuansów firmy.

Harmonogram zadań

Większość cykli przebiegających w firmie ma swoje konkretne terminy. Harmonogram zadań enova365, to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Harmonogram możesz dowolnie konfigurować tak, aby sprostał Twoim oczekiwaniom. Wtedy
będzie przypominał na przykład o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika, a dział HR będzie automatycznie otrzymywał powiadomienia o akceptacji delegacji pracownika. przeanalizuje aktualny cennik i naliczy kontrahentowi rabat.

 

 

workflow enova
Edycja procesów i zastępstwa

W sezonie urlopowym opóźnienia w przekazywaniu informacji mogą być problematyczne, jednak enova365 Workflow oferuje rozwiązanie. Dzięki systemowi można delegować odpowiedzialność za śledzenie zadań, eliminując ryzyko opóźnień. W enova365 Workflow zadania są automatycznie przekazywane do właściwych osób, co gwarantuje bieżący przepływ informacji. Teraz nie musisz martwić się o to, kto jest odpowiedzialny za dane zadanie, ponieważ łatwo można to śledzić w systemie.

W jakich obszarach przydaje się Workflow?

Workflow pomocny jest w przepływie informacji we wszystkich obszarach aplikacji, przykładowo:

 • Kadry Płace i HR, np. rozliczenie delegacji,
 • Produkcja, np. przekazywanie statusów zamówień do przełożonych,
 • Sprzedaż i CRM, np. generowanie stanów magazynowych dla handlowców,
 • Finansowe i księgowość, np. generowanie raportów kwartalnych dla zarządu.
Zrealizowaliśmy wdrożenia następujących procesów:
 • Obieg faktury kosztowej połączony z zamówieniami
 • Zatrudnienie pracownika
 • Zmiana warunków zatrudnienia
 • Modyfikacja akceptacji wniosków urlopowych
 • Wysyłka sms’ów do kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami
 • Tworzenie umowy handlowej
 • Obiekt akceptacji korekt budżetu
 • Obieg akceptacji zamówień gdzie kontrahent ma przekroczone płatności
 • Obieg zatrudniania obcokrajowców
 • Obieg dokumentów przy zwolnieniu pracownika
workflow_enova

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy