Skip to content

Rozwiązania dla finansów i HR

enova365 to idealne narzędzie dla firm, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe i/lub ewidencję kadr oraz rachubę płac. Usprawniają procesy, a także umożliwiają bieżącą kontrolę postępu pracy, co pozwala minimalizować błędy i wpływa na oszczędność czasu.

enova365 dla efektywnego zarządzania finansami

Elektroniczna wymiana dokumentów między biurem a klientem powoduje, że zadania są realizowane sprawnie, a klient może na bieżąco śledzić stan swoich rozrachunków. Automatyczne mechanizmy śledzenia „złych długów” oraz korekty kwoty podatku VAT naliczonego, pozwalają reagować w odpowiednim momencie i czynią pracę przyjemną. Dodatkowo, zawarta w programie wiedza merytoryczna wspiera realizację zadań, eliminując potrzebę częstej weryfikacji aktów prawnych.

sektor publiczny

enova Kadry Płace to doskonałe rozwiązanie dla pracowników działu kadr i rachuby płac, firm świadczących usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr, a także biur rachunkowych i zarządów. Zapewnia kompleksowe wsparcie w obszarze zarządzania personelem, rachunkowości płacowej i ewidencji kadrowej.

Korzyści:
  • usprawnienie procesów zarządzania działu HR
  • oszczędność czasu działu HR
  • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku
  • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
  • automatyzacja procesów
  • zmniejszenie ryzyka pomyłek
  • wydajność systemu

enova Kadry Płace skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników
Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT
mogą pomóc w transformacji Twojej firmy