Skip to content

Rozwiązania dla budownictwa i nieruchomości

Oprogramowanie enova365 dla firm budowlanych i zarządców nieruchomości skutecznie wspomaga wewnętrzne procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

Poznaj jego możliwości:
• planowanie i zarządzanie realizacją projektu za pośrednictwem jednego narzędzia
• skrócenie procedur dzięki płynnemu obiegowi dokumentów
• automatyzacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów
• rozliczanie wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie
• generowanie faktur cyklicznych w oparciu o zaewidencjonowane umowy o świadczenie usług

wdrozenie-enova365-kadry-place
Monitorowanie projektów związanych z nieruchomościami z enova365: pełna kontrola, efektywność i prostota 

• Monitoruj postępy prowadzonych projektów.
• Wykorzystuj płynny obieg dokumentów, zatwierdzaj koszty i wykonuj zlecone zadania.
• Miej kontrolę nad projektami, które prowadzisz.
• Analizuj na bieżąco rentowność projektów.
• Stosuj dodatkowe moduły do kontaktu z podwykonawcami.

Analiza danych płynących z procesu zarządzania nieruchomościami

• Prowadź obsługę rachunkowo-księgową na rzecz administrowanych lub zarządzanych podmiotów.
• Posługuj się modułem dodatkowym do prowadzenia rozrachunków
z kontrahentami, za pośrednictwem usługi płatności masowych.
• Korzystaj z możliwości rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.
• Zarządzaj portfelem nieruchomości.
• Trzymaj bazę klientów w jednym miejscu dzięki modułowi CRM.

enova365 budownictwo
Administracja nieruchomościami

Uprość obsługę i zautomatyzuj procesy związane z zarządzaniem nieruchomościami. Przeanalizuj i wykorzystaj informacje dotyczące:
• ewidencji i zarządzenia wieloma typami nieruchomości,
• zarządzania zdarzeniami planowanymi i niespodziewanymi,
• obsługą liczników mediów,
• ewidencji polis ubezpieczeniowych i szkód z nimi związanych,
• zarządzanie najmem obiektów,
• historii zmian danych obiektów i ich struktury.

enova365 umożliwia pełne monitorowanie postępów projektów nieruchomościowych, zapewniając płynny obieg dokumentów, analizę rentowności, kontrolę nad zadaniami oraz efektywny kontakt z podwykonawcami. Dzięki systemowi ERP, zarządzanie pracą firmy staje się prostsze, usprawnione, a bieżąca kontrola i optymalizacja procesów przekładają się na zwiększoną efektywność działalności.

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT
mogą pomóc w transformacji Twojej firmy