Skip to content

Rozwiązania dla branży sektora publicznego

System ERP dla administracji publicznej

System enova365 obejmuje niezbędne funkcjonalności z obszaru Finanse i księgowość, Kadry Płace (HR), Projekty oraz Procesy. Każdy z nich ma na celu zoptymalizowanie czasu, jaki pracownicy muszą poświęcić na realizację konkretnych zadań. Dzięki temu funkcjonowanie jednostki administracyjnej jest sprawniejsze, a procesy pozostają pod kontrolą.

sektor publiczny
enova365 posiada funkcje dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, jest wykorzystywany w ponad 300 instytucjach publicznych

 

System ERP enova365 dla administracji publicznej może zostać uzupełniony o dodatkowe moduły. Wśród nich znajdują się rozwiązania wspierające eksport dekretów listy płac, analizę MS Excel, importy i eksporty księgowe czy transfer danych z kont bankowych do systemu ERP.

 

 

 • gwarancja zgodności z polskim ustawodawstwem
 • przyspieszenie przepływu dokumentów
 • zarządzanie jednostkami w jednej bazie danych
 • enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania zadaniami realizowanymi przez instytucje publiczne
 
 
Zgodność z przepisami polskiego prawa

Oprogramowanie dla biur rachunkowych enova365 to gwarancja zgodności z przepisami polskiego prawa. Dzięki cyklicznym aktualizacjom – bezpłatnym dla Klientów

z ważną gwarancją – masz pewność, że system jest w pełni przystosowany do wymogów legislacyjnych obowiązujących w Polsce. Co więcej, funkcjonalności enova365 są dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, dlatego są dla nich idealnym rozwiązaniem.

Zgodność z RODO

Specyficzną kategorię informacji gromadzonych w systemie stanowią dane osobowe, które zgodnie

z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) znajdują się pod szczególną ochroną. System ERP dla biur rachunkowych enova365 dysponuje mechanizmami wspierającymi instytucje publiczne w dostosowaniu do zapisów rozporządzenia. Gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowią wykonywane przez producenta cyklicznie testy penetracyjne.

Kierowanie budżetem i projektami

enova365 to kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Umożliwia m.in. tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów oraz kontrolowanie stopnia realizacji projektu. Zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów instytucji.

Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi

Moduł enova365 Kadry Płace zapewnia elastyczny mechanizm definiowania systemu wynagrodzeń. Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych.

Przepływ dokumentów i informacji wewnątrz jednostki

enova365 DMS (Document Management System) umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji publicznej, zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej. System odzwierciedla pełen obieg dokumentu: rejestrację, dekretację, założenie teczki sprawy i jej prowadzenie, rejestrację pism przychodzących, aż po zamknięcie teczki sprawy. DMS to szybki wgląd w dokumentację a także automatycznie generowane rejestry, metryki i spisy spraw.

Moduł enova365 Workflow pozwala odwzorować wewnętrzne procedury i automatyzację pracy. Pracownicy odpowiedzialni za kolejne etapy procedowania sprawy są informowani o swoich zadaniach i terminach realizacji. Workflow uwzględnia również możliwość definiowania osób decyzyjnych, których akceptacja jest niezbędna do dalszego przebiegu sprawy. Taki sposób organizacji pracy eliminuje przestoje oraz ewentualne błędy.

Centra usług wspólnych

Właściwe dobranie systemów informatycznych w administracji publicznej to klucz do sprawnego funkcjonowania centrów usług wspólnych. System enova365 to rozwiązanie przygotowane na potrzeby realizacji zadań w tych miejscach. Współpraca modułów do rozliczania księgowości, obsługi procesu centralizacji VAT, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem i zamówieniami, wsparta mechanizmami zdalnej komunikacji oraz wymiany informacji, zapewnia pełną obsługę informatyczną.

Bezpieczeństwo danych osobowych

System gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. enova365 dysponuje mechanizmami ochrony danych i zarządzania dostępami.

E-fakturowanie

Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF. Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Będzie obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty (brokerów), którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, za pomocą których użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.  

Dla kogo enova365?
 • organy administracji rządowej
 • uczelnie wyższe
 • organy samorządu terytorialnego
 • szpitale i ośrodki zdrowia
 • jednostki sektora publicznego
 • zakłady użyteczności publicznej
 • centra usług wspólnych
 • instytucje kultury

enova365: moduły systemu ERP dla administracji publicznej:

sektor-publiczny1

Oprogramowanie klasy ERP dzięki dedykowanym modułom i aplikacjom zintegrowanym, wspiera kluczowe procesy biznesowe w firmach jak np. sprzedaż – handel, finanse i księgowość, produkcję, magazyn, płace i kadry itd. Dedykowane moduły pomagają w podejmowaniu kluczowych decyzji poprzez raportowanie i analizy.

enova365 wraz z rozszerzeniami funkcjonalnymi Alt One umożliwia:

 • Prowadzenie księgowania według klasyfikacji budżetowych
 • Kwotową i procentową kontrolę wykonania planów
 • Automatyczne przyporządkowywanie według klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków
 • Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów
 • Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
 • Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych   
 • Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych
 • Przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych
 • Rejestr dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych
sektor-publiczny2
sektor-publiczny3

Dowiedz się więcej o tym, jak usługi i rozwiązania IT
mogą pomóc w transformacji Twojej firmy