Skip to content

Wielowymiarowy Podział Płac

podział płac alt one

Wielowymiarowy Podział Płac to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych na rynku do kompleksowego podziału wynagrodzeń. Cieszy się uznaniem zarówno w największych placówkach budżetowych, takich jak Ministerstwo Edukacji, jak i w prywatnych firmach, gdzie istotna jest analiza i podział kosztów zgodnie z projektami. Dzięki temu narzędziu, oferujemy nie tylko unikalne rozwiązanie, ale również bogactwo doświadczenia zdobytego podczas licznych implementacji.

 

Funkcjonalność

 • podział składników wynagrodzenia i pochodnych według różnych kryteriów (kluczy podziałowych)
 • możliwość aktualizacji kluczy podziałowych w trakcie miesiąca z zachowaniem historyczności
 • indywidualne przypisywanie kluczy podziałowych dla każdego składnika wynagrodzenia
 • obsługa wynagrodzeń etatowych i umów cywilnoprawnych
 • możliwość wypłaty wynagrodzenia z kilku rachunków bankowych powiązanych z projektami według kluczy podziałowych
 • automatyczne księgowanie według kluczy podziałowych
enova365 BR

Jak nasze rozwiązanie rozszerza podstawowe funkcje systemu enova365:

 • oferuje pełen podział wszystkich elementów składowych wypłaty (w podstawowej funkcji systemu zakres tych elementów to tylko 2 kwoty: brutto i koszt pracodawcy)
 • umożliwia przedstawienie analizy kosztów wynagrodzeń w podziale na wszystkie składowe wypłaty w ramach realizowanych projektów
 • zapewnia analizę kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów
 • udostępnia aktualizację podzielnika w środku okresów – standardowo w enova365 dostępny jest podział na ostatni dzień okresu
 • gwarantuje wykorzystanie jednego spójnego algorytmu w wielu miejscach: lista projektowa, opis analityczny, wydruki i zestawienia
 • umożliwia przedstawienie kosztów wypłacanego elementu w podziale na wybrany okres czasu – premia kwartalna, trzynastka i inne elementy długookresowe (w standardzie jedynie miesięcznie)

Nasze innowacyjne rozwiązanie nie tylko rozszerza funkcje enova365, ale także dostarcza pełną kontrolę nad analizą i podziałem kosztów wynagrodzeń, zapewniając precyzję, elastyczność i spójność w całym procesie zarządzania płacami.

Dowiedz się więcej 

Dowiedz się więcej