Skip to content

enova365 DMS

Szybki wgląd i efektywny przepływ dokumentów dla Twojej firmy

enova365 DMS (Document Managment System) to moduł ewidencyjny, wspierający przechowywanie i porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące, wewnętrzne, wychodzące). Dodatkowo, umożliwia ich ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przypisywanie do spraw, działów merytorycznych i elementów w strukturze organizacyjnej. Ten moduł ułatwia wprowadzanie danych do systemu, a także oferuje funkcję OCR (Optical Character Recognition) do rozpoznawania znaków i tekstu z plików graficznych oraz PDF. 

enova365 DMS

Uzyskaj wzrost o 15–30 % ogólnej wydajności i produktywności dzięki wdrożeniu systemu DMS

Cyfrowa centrala dokumentów

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi fakturami i chaosem papierowej dokumentacji.

Przetwarzanie dokumentów

Automatyczna zamiana dokumentów papierowych na postać elektroniczną umożliwia skanowanie i rozpoznawanie treści, zamiast ręcznego wprowadzania danych z obcych dokumentów.

Skuteczna współpraca

Płynna praca z dokumentami między różnymi stanowiskami w firmie, lepsza komunikacja poprzez wspólne korzystanie z jednego dokumentu – zarówno w oryginalnej, jak i cyfrowej formie.

Dokładna rejestracja

Ewidencjonowanie dokumentów z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przypisywanie ich do konkretnych spraw, działów merytorycznych i elementów w strukturze organizacyjnej, co uporządkowuje i ułatwia zarządzanie dokumentacją firmy.

DMS i obsługa procesów

Moduł enova365 DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. System DMS jest również zintegrowany z obszarem enova365 Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwia kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.

Zwiększaj dostępność, prędkość i bezpieczeństwo przekazywanych informacji w swojej firmie!

enova365 dms

Wykonaliśmy
już ponad 420 skutecznych wdrożeń enova365

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc w transformacji Twojej firmy