Skip to content

Struktura Organizacyjna

Struktura Organizacyjna

Potrzeba szybkiego wglądu we wszystkie hierarchie i zależności organizacyjne w firmie jest oczywista dla każdego doświadczonego menadżera – przeciętne systemy kadrowe tego nie oferują – nasz dodatek to ma! Narzędzie Alt One pozwala zobrazować strukturę organizacyjną Twojej firmy i skutecznie nią zarządzać.

Funkcjonalności mechanizmu:

 • Generowanie czytelnych schematów graficznych bezpośrednio z systemu enova365
 • Przejrzyste prezentowanie danych w przystępny i atrakcyjny sposób
 • Odwzorowywanie hierarchicznych zależności w firmie.
 • Elastyczne generowanie struktury od wybranego miejsca w układzie
 • Wsparcie dla różnych strategii organizacyjnych
 • Pomoc w zarządzaniu procesami zmian organizacyjnych
 • Grupowanie stanowisk pracowników zgodnie z oddziałami firmy

 

Przegląd i wydruk dostępne za jednym kliknięciem

Używając dodatku Alt One, możesz zaprezentować strukturę podległościową w formie drzewiastej, za pomocą przeglądarki internetowej

Struktura Organizacyjna
Możliwości narzędzia: dostosowane do działów i organizacji
 • Dzięki aplikacji możesz przedstawić częściową prezentację schematu – funkcja ta może być wykorzystana na potrzeby pojedynczych departamentów czy wielooddziałowych organizacji.
 • Wybór dowolnego segmentu, z którego wygeneruje się drzewo podległości:
Struktura Organizacyjna
KORZYŚCI BIZNESOWE
 • zawsze aktualna, kompletna lista pracowników
 • poprawa komunikacji i wizerunku pracodawcy
 • wzrost satysfakcji i lojalności pracowników
 • efektywniejsze planowanie pracy
 • każdy użytkownik może w prosty sposób odnaleźć właściwą osobę co pozwala na przyspieszenie komunikacji między pracownikami

Dowiedz się więcej 

Dowiedz się więcej