Skip to content

Umowy B2B

Alt One UmowyB2B

Alt One Umowy B2B to autorski moduł, który rozszerza funkcjonalność systemu enova365 o obsługę umów współpracowniczych B2B, czyli umów między firmami. Nasze rozwiązanie skutecznie usprawnia kompleksową obsługę cyklu życia umów, począwszy od ich tworzenia, aż po efektywne rozliczenia.

Korzyści:

 • Izolacja danych umów B2B: rejestr umów B2B jest odrębny od danych pracowniczych, co eliminuje kolizje i utrudnienia w standardowych wydrukach pracowniczych.
 • Zarządzanie dostępem do informacji: osobny moduł ułatwia zarządzanie dostępem do informacji, zwiększając kontrolę nad danymi umów B2B.
 • Spersonalizowany rejestr ewidencji: dostęp do spersonalizowanego rejestru umów B2B z przejrzystymi widokami do łatwego zarządzania umowami.
 • Indywidualnie dostosowane zakładki i pola: możliwość dostosowania zakładek i pól specjalnie przeznaczonych dla umów B2B, zapewniając elastyczność w prowadzeniu ewidencji.
 • Precyzyjne filtry i widoki: filtracja umów B2B według daty, okresu obowiązywania, typu, stanu rozliczenia oraz pracownika, co umożliwia szybkie i precyzyjne zarządzanie informacjami.
umowy-b2b

Funkcje Modułu:

 • Osobna ewidencja, pozwalająca na filtrowanie pracowników z umowami B2B według okresu, co ułatwia znalezienie informacji na temat warunków współpracy.
 • Lista umów uwzględnia historyczne zmiany, umożliwiając śledzenie różnych umów dla jednego współpracownika na różne podmioty.
 • Skonfiguruj wiele elementów rozliczeniowych do każdej umowy B2B, filtrowalnych ze względu na typ (koszt, przychód) lub rodzaj (stały, zmienny).
 • Automatyczne przygotowywanie miesięcznych rozliczeń do każdej umowy pracowników B2B, umożliwiając jednoczesną weryfikację faktur.
 • Dodatkowa lista pozycji rozliczeń ułatwia wyszukiwanie składowych rozliczeń wszystkich umów, zapewniając pełną kontrolę nad danymi.
 • Możliwość naliczania składników płacowych z opcją dodania korekty i odnotowania danych podanych przez współpracownika.
 • Narzędzie umożliwiające ewidencję kolekcji, takich jak podzielniki kosztów, dodatki, wypłacone elementy itp.

Alt One Umowy B2B doskonale sprawdzi się w firmach zawierających umowy z partnerami, w działach kadrowych, punktach dilerskich oraz jednostkach związanych umowami z innymi podmiotami gospodarczymi. Oferuje szerokie możliwości zarządzania umowami, zapewniając jednocześnie przejrzystość i efektywność w procesie obsługi umów B2B.

Dowiedz się więcej 

Dowiedz się więcej