Skip to content

enova365 w chmurze

Dostęp z każdego miejsca, pełne funkcje ERP

Odkryj unikalne możliwości systemu ERP enova365 w chmurze Microsoft Azure. Dzięki nowoczesnym technologiom internetowym zapewniamy skuteczny dostęp do programu enova365 z różnych urządzeń, takich jak tablety czy smartfony.

Nasze elastyczne podejście umożliwia korzystanie z systemu bez względu na lokalizację użytkownika, zapewniając bezpieczny dostęp do danych przez Internet, co sprzyja efektywnej pracy bez ograniczeń.

enova365 w chmurze
Płatność miesięczna za efektywne korzystanie

enova365 w chmurze Microsoft Azure to usługa Software as a Service (SaaS), gdzie użytkownik opłaca miesięczny abonament za dostęp do aplikacji. System i baza danych są hostowane na serwerach Microsoft, zapewniając pełne bezpieczeństwo i wydajność systemu.

Dzięki enova365 SaaS firma eliminuje koszty związane z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, licencjami, obsługą techniczną oraz innymi kosztami operacyjnymi. Ponadto, dostawca usługi ponosi odpowiedzialność za prawidłowe działanie aplikacji, umożliwiając firmie skoncentrowanie się na swoich strategicznych celach.

Elastyczność biznesu w chmurze

Dzięki modularnej strukturze enova365 systematyzuje kluczowe obszary, takie jak handel, kadry, płace, księgowość i CRM. Elastyczność systemu pozwala na efektywny workflow między działami, a moduły samoobsługowe umożliwiają korzystanie z aplikacji na różnych urządzeniach. enova365 dostosowuje się więc do rozmiaru przedsiębiorstwa, mobilności pracowników i preferencji użytkowania, umożliwiając firmie rozwój zgodnie z aktualnymi potrzebami. Jednym słowem: efektywność dostosowana do Ciebie!

Korzyści z chmury

 • Redukcja kosztów IT o 10-20%
 • Efektywne wykorzystanie pracy zdalnej
 • Skalowalność systemu
 • Dotarcie do nowych rynków
 • Wysokie bezpieczeństwo przechowywania danych
 • Lepsza komunikacja z Klientem
 • Elastyczność w zmianie liczby stanowisk
 • Wygodny miesięczny abonament
 • Dynamiczny rozwój bez konieczności inwestycji w infrastrukturę IT
chmura enova365
Optymalizuj koszty, zwiększaj efektywność

enova365 w chmurze to dedykowane rozwiązanie stworzone z myślą o firmach pragnących zredukować koszty IT, umożliwiając skoncentrowanie się na rozwoju biznesu. Doskonale integruje procesy w sektorze handlowym i usługowym, dostosowując się do unikalnych wymagań tych branż. Zapewnia efektywne wykorzystanie pracy zdalnej dla mobilnych pracowników, przy jednoczesnym wsparciu dla firm o rozproszonej strukturze. 

Model zakupu enova365 w chmurze

W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu zakupu licencji i lokalnej instalacji, enova365 w chmurze Microsoft Azure oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Poprzez wykupienie miesięcznego abonamentu, użytkownik zyskuje wygodny dostęp do programu, umożliwiając pracę z systemem w dowolnym czasie i miejscu, poprzez logowanie się do bazy danych za pomocą przeglądarki internetowej.

Archiwizator Azure: ochrona danych biznesowych

Archiwizator Azure stanowi kluczową ochronę dla danych w sytuacjach takich jak awarie lokalnych serwerów, kradzieże sprzętu firmowego, awarie u dostawcy serwerów zewnętrznych, pożary czy zalania w biurze, działania nieuczciwego pracownika oraz pojawienie się wirusów w infrastrukturze IT firmy. Dzięki temu firma zyskuje kompleksową ochronę, zabezpieczając dane przed różnorodnymi scenariuszami zagrożeń.

Dzięki enova365 w chmurze:
 • zawsze korzystasz z aktualnej wersji systemu zgodnego z przepisami prawnymi
 • masz zapewnioną szybką i intuicyjną pracę z aplikacją
 • nie martwisz się o bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych
CBP-ebnova-365-chmura
enova365 w chmurze
enova365 – najlepszy system ERP w chmurze 2020!

Podczas corocznej konferencji Best in Cloud organizowanej przez redakcję Computerworld.pl grono Jury składające się z ekspertów z dziedziny technologii oraz autorytetów świata biznesu doceniło system ERP enova365. Został wyróżniony pierwszym miejscem w kategorii Produkt ERP/CRM w chmurze.

Wynajmuj funkcje systemu, których potrzebujesz, dzięki elastycznemu modelowi dostępu!

Dowiedz się więcej