Skip to content

Wdrożenia

2022-03-07

Transformacja procesów rekrutacyjnych: sukces Agencji Pracy Tymczasowej z enova365

Klient

Agencja Pracy Tymczasowej to dynamiczna firma, rozpoznawalna na rynku dzięki swojej rozbudowanej sieci oddziałów i zatrudnieniu ponad 20 tysięcy pracowników rocznie. Posiadając ponad 20 oddziałów w Polsce firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji, doradztwa i optymalizacji procesów HR.

Potrzeby

Przed wdrożeniem enova365 Workflow, agencja korzystała z tradycyjnych metod obsługi procesów rekrutacyjnych, co generowało znaczne obciążenie pracą oraz stanowiło wyzwanie w zatrudnianiu obcokrajowców. Potrzebą Klienta było znalezienie efektywnego narzędzia, które pozwoliłoby na spójne zarządzanie procesami rekrutacyjnymi, od rejestracji zapotrzebowania do generowania umów dla przyszłych pracowników.

Realizacja projektu

Wdrożenie enova365 Workflow stało się rozwiązaniem kompleksowym dla Agencji Pracy Tymczasowej. Moduł enova365 Workflow został dostosowany do specyfiki działalności firmy, umożliwiając rejestrację zapotrzebowania, przypisanie procesów rekrutacyjnych do odpowiednich grup rekruterów, rejestrację kandydatów oraz kontrolę dokumentów związanych z procesem rekrutacji.

Wdrożenie obsługi procesu rekrutacji obcokrajowców w oparciu o moduł enova365 Workflow, w szczególności:

  • rejestracja zapotrzebowania od klientów na pracowników tymczasowych
  • przypisanie procesu rekrutacji do wybranej grupy rekruterów
  • możliwość rejestracji kandydatów, również z wykorzystaniem bazy dotychczasowych pracowników tymczasowych
  • przekazanie zarejestrowanych kandydatów do rejestracji na portalu rządowym w celu uzyskania zgody na zatrudnienie
  • kontrola kompletności złożonych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz rejestracja pozyskiwanych zgód
  • rejestracja odbioru dokumentów z urzędów
  • automatyczne generowanie umów dla kandydatów, którzy przeszli przez proces rekrutacyjny
  • grupowe tworzenie kartotek pracowników i historii zatrudnienia bezpośrednio z procesu Workflow
workflow_enova

Rezultaty

Wprowadzenie enova365 Workflow przyniosło liczne korzyści dla Agencji Pracy Tymczasowej. Zmniejszenie pracochłonności obsługi procesów rekrutacyjnych oraz automatyzacja przebiegu pracy pozwoliły na bieżącą kontrolę nad terminowością realizacji zapotrzebowania. Partnerzy rekrutacyjni zyskali dostęp do listy otwartych rekrutacji, co usprawniło współpracę i przyspieszyło proces dodawania potencjalnych kandydatów do bazy.

Wdrożenie enova365 Workflow stanowiło kluczowy krok w modernizacji Agencji Pracy Tymczasowej. Zmniejszenie pracochłonności obsługi rekrutacji oraz współpraca z partnerami rekrutacyjnymi to kluczowe korzyści, które wpłynęły nie tylko na efektywność firmy, ale także na jej konkurencyjność na rynku pracy.

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje o funkcjonalnościach, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

Skontaktuj się z nami  

Zobacz także