Skip to content

Wdrożenia

2023-01-10

enova365 w służbie efektywności: transformacja kadr w ULC

enova365 w służbie efektywności: transformacja kadr w ULC

Klient

Urząd Lotnictwa Cywilnego  skonfrontował się z wyzwaniem zmodernizowania swojego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Z zatrudnieniem około 360 osób i utrzymaniem 5 delegatur terenowych, instytucja ta postawiła sobie ambitne cele projektu, obejmujące m.in. integrację danych, usprawnienie raportowania oraz dostosowanie do aktualnych przepisów prawa.

Cele

• integracja danych w ramach jednego systemu
• usprawnienie procesu raportowania
• dostarczenie oprogramowania gwarantującego dostosowanie do aktualnych przepisów polskiego prawa
• wdrożenie systemu obejmującego obszary księgowości oraz kadr – w szczególności obsługi pracowników służby cywilnej

Realizacja projektu

Naszym zadaniem było wdrożenie oraz zoptymalizowanie pracy enova365 w zakresie Kadr, Płac i Księgowości. Stworzyliśmy szereg rozwiązań dodatkowych specjalnie dla instytucji ULC, każde z nich było dokładnie testowane, a później dopracowywane.

Wprowadziliśmy następujące funkcjonalności w zakresie ewidencji danych w systemie kadrowym:
• limit urlopowy dla urzędników służby cywilnej
• odnotowanie stopnia dla urzędników korpusu służby cywilnej
• wydzielony okres pracy dla urzędników
• mnożnikowy dodatek służby cywilnej
• ewidencję uprawnień, które wynikały ze szkoleń
• ewidencję planów szkoleniowych i zautomatyzowany budżet szkoleniowy.

Dostosowaliśmy program do potrzeb Klienta w zakresie raportowania a także skonfigurowaliśmy ewidencję księgową zgodnie z wymogami dla administracji publicznej. Wykonaliśmy migrację danych – jednym z ważniejszych zadań naszych konsultantów jest dbanie o to, żeby zapewniona była spójność wszystkich danych Klienta, a po wdrożeniu nowego systemu zapewniona była ciągłość działania firmy, z uwzględnieniem wszystkich procedur, szablonów dokumentów czy struktur danych.

Wdrożenie enova365 objęło następujące moduły:
enova365 Kadry Płace
• enova365 Księga Handlowa
• enova365 Środki Trwałe

Rezultaty

Dzięki skutecznemu wdrożeniu systemu enova365 organizacja osiągnęła szereg korzyści:

  • praca w jednym systemie jest szybsza i bardziej ergonomiczna, nie ma już konieczności pracy z osobnymi plikami i ręcznego przenoszenia danych

  • ULC bazuje na jednym magazynie danych, zintegrowanym z systemem ERP, który pozwala na tworzenie kompleksowych analiz w bardzo krótkim czasie

  • poprawa jakości pracy dzięki ułatwieniu procesu raportowania

  • zwiększenie wydajności pracy działu kadr: szybsze ewidencjowanie czasu pracy i naliczanie list płac, mnożnikowy dodatek służby cywilnej automatycznie wylicza pensję na podstawie stopnia służbowego

  • automatyzacja procesów księgowych i eliminacja błędów: użytkownik nie musi tworzyć list i raportów w jednym systemie i wprowadzać ręcznie do drugiego systemu

  • bieżące aktualizacje systemu enova365 dają pewność, że system dostosowuje się do przepisów prawa

Wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje o funkcjonalnościach, kosztach, bądź dowiedzieć się jak wygląda proces wdrożenia?

Skontaktuj się z nami  

Zobacz także